วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561

ฝึกทำแบบทดสอบ ม 4 ภาคเรียนที่ 1
ฝึำทำแบบทดสอบ ภาคเรียนที่ 1 ม. 2

ฝีกทำแบบทดสอบ ม 3 ภาคเรียนที่ 1

ฝึกทำแบบทดสอบ ก่อนปลายภาคเรียนที่ 1 ม 1